Home / Lắp Mạng Cáp Quang FPT (page 3)

Lắp Mạng Cáp Quang FPT

Hướng dẫn cấu hình modem FPT

Các thông số cấu hình để kết nối được internet: 1. Hạ tầng đồng (ADSL) : –          Status: Activated. –          VPI: 0. –          VCI: 33. –          ISP: PPPoA/PPPoE. –          Username, password: do ISP cung cấp. –          Encapsulation: PPPoE LLC. –          Connection: Always On. –          Get IP Address: Dynamic. –          Nat: …

Read More »