Home / Lắp Mạng Cáp Quang FPT (page 2)

Lắp Mạng Cáp Quang FPT

Chính sách đổi & Bảo hành thiết bị

Chính sách đổi & Bảo hành thiết bị FPT I.Chính sách đổi thiết bị Thủ tục: – Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có); – Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có); …

Read More »

Hướng dẫn cấu hình Email

Hướng dẫn cấu hình Email  Các thông số cấu hình: Server Information: – Incoming mail Server:             POP3 – Incoming mail (POP3):           imail.fpt.vn hoặc imail.hcm.fpt.vn – Outgoing mail (SMTP):          omail.fpt.vn hoặc omail.hcm.fpt.vn Account Information: – Account name (User name): tên account e-mail (không có @fpt.vn hoặc @hcm.fpt.vn).   Ví …

Read More »

Chính sách tạm ngưng, thanh lý.

Chính sách tạm ngưng – thanh lý: Thủ tục: – Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có); – Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có); (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần …

Read More »