Home / Cáp Quang Giá Rẻ FPT

Cáp Quang Giá Rẻ FPT

FTTH – F5 – 22Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân FTTH dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước Fiber F5 – 22Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước Fiber F5 khách hàng được …

Read More »

FTTH – F4 – 27Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân FTTH dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước Fiber F4 – 27Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước Fiber F4 khách hàng được …

Read More »

FTTH – F3 – 32Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân FTTH dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước Fiber F3  32Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước Fiber F3 khách hàng được trang …

Read More »

FTTH – F2 – 45Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân FTTH dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước Fiber F2 – 45Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước Fiber F2 khách hàng được …

Read More »