Home / Cáp Đồng ADSL FPT

Cáp Đồng ADSL FPT

Mega Me – 10Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân ADSL dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước ADSL Mega Me – 10Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước ADSL Mega Me – …

Read More »

Mega Save – 3Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân ADSL dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước ADSL Mega Save – 3Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước ADSL Mega Save khách …

Read More »

Mega You – 6Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước Mega You 6Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước Mega You khách hàng được trang bị Modem Wifi …

Read More »

ADSL – F7 – 8Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân ADSL dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước ADSL F7 – 8Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước ADSL F7 khách hàng được …

Read More »

ADSL – F6 – 10Mbps

FPT Telecom báo giá chương trình khuyến mại lắp đặt mạng FPT gói cước cá nhân ADSL dành cho cá nhân và hộ gia đình. Lắp mạng FPT gói cước ADSL F6 – 10Mbps cho cá nhân & hộ gia đình. Đăng ký gói cước ADSL F6 khách hàng được …

Read More »