Home / admin (page 40)

admin

Định hướng Công nghệ

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – cuộc cách mạng số – với tác động mạnh mẽ của làn sóng dịch chuyển sang số hóa và xu hướng vạn vật kết nối Internet (IoT), được dự đoán sẽ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm …

Read More »

Chính sách đổi & Bảo hành thiết bị

Chính sách đổi & Bảo hành thiết bị FPT I.Chính sách đổi thiết bị Thủ tục: – Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có); – Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có); …

Read More »